Employment Opportunities

WOODWORKING TEACHER 2019-2020
Location: Pacific Palisades, CA
FIRST GRADE TEACHER 2020-2021
Location: Pacific Palisades, CA
GRADES CLASS TEACHER
Location: Pacific Palisades, CA
ON-CALL EARLY CHILDHOOD SUBSTITUTE 2019-20
Location: Pacific Palisades, CA and Santa Monica, CA
ON-CALL SUBSTITUTE TEACHER
Location: Pacific Palisades, CA
PEDAGOGICAL COORDINATOR
Location: Pacific Palisades, CA
WWS PARENT-CHILD TEACHER
Location: Pacific Palisades/Santa Monica, California